Valid XHTML 1.0 Transitional

Muita Arduino-projekteja


Käsin tehtyä ääntä

ääntä kädellä Tässä yksinkertainen toteutus erilaisten äänien synnyttämiseksi käsin. Kuvan mukaisessa järjestelyssä Arduino Uno:n portteihin 9 ja 10 on liitetty ultraäänisensori ja porttiin 12 pieni kaiutin. Sensorilla mitataan etäisyyttä esteeseen (esim. käteen) ja kauittimesta tuotetaan ääni, jonka taajuus (korkeus) riippuu mitatusta etäisyydestä. Jos etäisyys on liian pieni (< 5 cm) tai liian suuri (> 66 cm) niin ei tuoteta ääntä lainkaan. Etäisyyttä mitataan riittävän usein, esim. 0,1 sekunnin välein. Ohjelma löytyy tästä: Ääntä käsinSähköinen noppa

sähköinen noppaKuvassa on Arduinolla tehty sähköinen noppa. Siinä Arduino Uno'n portteihin 2-8 on liitetty ledit ja porttiin 9 kytkin (painike). Kytkintä painettaessa Arduino generoi satunnaisen luvun välillä 1-6 ja sytyttää sitä vastaavat ledit. Tässä ohjelma Arduinolle: Sähköinen noppa.Homman sähköinen kytkentä löytyy tästä: Piirikaavio. R1 = n. 150 Ohm, R2 = n. 10 kOhm, arvot eivät ole kovin kriittisiä.Lisää portteja

Useimmissa Arduinoissa on 14 digitaalista input/output-porttia. Jos tarvitaan useampia portteja niin voidaan käyttää erityismallia (esim. Arduino Mega). Tai voidaan käyttää shift-rekistereitä, jolloin tarvitaan vain muutama Arduinon portti lukuisaa porttimäärää varten. Seuraavaksi tarkastellaan tätä mahdollisuutta. Katso myös esim. Arduino ja shift-rekisteri.

Serial-to-parallel shift-rekisteriä (kuten 74HC595) ohjataan kolmella Arduinon portilla. Yksi 74HC595 sisältää 8 output-porttia, ja niitä voidaan kytkeä sarjaan useita, jolloin saadaan 16, 24, 32 jne. porttia. Ja kaikkien ohjaamiseen tarvitaan vain kolme Arduinon porttia. Alla oleva piirikaavio näyttää, miten kaksi 74HC595-piiriä voidaan kytkeä ja liittä Arduinoon. Piirin 74HC595 tarkat tekniset tiedot löytyvät em. linkin kautta, mutta seuraavassa keskeisimmät nastatiedot:

  • nasta 15 output-portti A
  • nastat 1-7 output-portit B-H
  • nasta 8 maa
  • nasta 16 +5V
  • nasta 14 serial input
  • nasta 11 shift
  • nasta 12 copy
  • nasta 13 kytke maahan
  • nasta 10 kytke +5V
  • nasta 9 portin H arvo (ennen copy:a), eli serial output

Kun kytketään useita 74HC595-piirejä peräkkäin niin ensimmäisen piirin nasta 9 kytketään toisen piirin serial input-nastaan, toisen piirin nasta 9 kolmannen piirin serial input-nastaan jne. Shift-nastat kytketään yhteen, samoin copy-nastat. Ja serial input, shift ja copy nastat liitetään Arduinoon. Kun shift-nasta muuttuu LOW-tilasta HIGH-tilaan niin shift-rekisterin arvot siirtyvät askeleen eteenpäin ja serial input -nastan arvo tallentuu ensimmäiseen shift-rekisteriin. Kun copy-nastan arvo muuttuu LOW-tilasta HIGH-tilaan niin shift-rekisterien arvot kopioidaan output-portteihin A-H.

arduino ja shift-rekisteri Arduino käyttää komentoa " shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST/LSBFIRST, arvo) " siirtääkseen yhden tavun (=8 bits) ensimmäiseen 74HC595-piiriin, ja samalla edelliset arvot (tavu) siirtyvät toiseen 74HC595-piiriin. Yhden tavun talletus kestää n. 100 mikrosekunttia (200 us kaikkien kahden 74HC595-piirin porttien talletus, siis kaksi tavua), joten output-porteille saadaan uudet arvot niin nopeasti, että esim. moottorit eivät huomaa mitään viivettä sarja-rinnakkaismuunnokset vuoksi. R1 = n. 150 Ohm, arvo ei kriittinen.


Turhin vempain ?

most_useless Tässä ehkä turhin vempain ikinä, mutta hauska. Kun kääntää mustaa kytkintä, niin laatikosta nousee vipu, joka kääntää kytkimen taikaisin alkuperäiseen asentoon. Kytkimen tilaa valvoo Arduino, joka ohjaa myös merkkivalon lediä ja vipua kääntävää servo-moottoria.

Tässä ohjelma Arduinolle: Turhin vempain.

Homman sähköinen kytkentä löytyy tästä: Piirikaavio. R1 = n. 150 Ohm, R2 = n. 10 kOhm, arvot eivät ole kovin kriittisiä.

Tässä vielä video vempaimen toiminnasta (koko n. 18 MB): Turhin vempain - videojatkuu ...